MAGAZIJN

BREED ASSORTIMENT

TEVEEL OM OP TE NOEMEN

In ons magazijn is een breed assortiment van veelal ongerestaurerde meubelen te zien, die wij vanzelfsprekend graag voor u oppoetsen en restaureren.

U bent van harte welkom om daar een kijkte te nemen; u doet er ongetwijfeld nieuwe inrichtingsideeën op. Dat kan in principe aansluitend aan een bezoek aan de winkel. Als u alles in het magazijn wilt bekijken verdient het aanbeveling om even een afspraak te maken. Ik vind het voor u als klant namelijk prettig om ruim de tijd voor u te nemen.